Zamów teraz

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków 2023

Certyfikatomat > Aktualności  > Świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków 2023
Świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków 2023

Czy wiesz, czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków? To ważny dokument, który określa zużycie energii i emisję CO2 przez dany budynek. W przypadku starych budynków może on być szczególnie istotny – dlaczego? Przekonajmy się!

Co to jest Świadectwo charakterystyki energetycznej?

Co to jest Świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej, popularnie zwane „certyfikatem energetycznym”, to dokument wydawany przez uprawnionego audytora energetycznego, który określa rzeczywiste zużycie energii pierwotnej przez budynek. Dokument ten powstaje na podstawie szczegółowego audytu energetycznego, który obejmuje analizę całego budynku oraz jego instalacji.

Czyś świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków jest potrzebne ?

Czyś świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków jest potrzebne?W świetle nowych przepisów, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich budynków użytkowanych na cele mieszkaniowe i usługowe. Dotyczy to również budynków użytkowanych przed wejściem w życie nowych przepisów. W takim przypadku świadectwo energetyczne musi być sporządzone jak najszybciej jeśli wynajmujesz lub planujesz sprzedać nieruchomość nawet jeśli jest to stary budynek.

Od kwietnia 2023 notariusz powinien wymagać świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży nieruchomości, dla starych i nowych budynków.

Stary budynek a świadectwo charakterystyki energetycznej

W przypadku starych budynków, które już są zamieszkałe, takiego obowiązku nie ma, ale warto pamiętać, że świadectwo może być wykonane na wniosek najemcy.Budynek oddany do użytkowania po 1 stycznia 2020 r. musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku starych budynków, które już są zamieszkałe, takiego obowiązku nie ma, ale warto pamiętać, że świadectwo może być wykonane na wniosek najemcy.

Należy pamiętać, że jeśli kupiliśmy mieszkanie z rynku wtórnego to sprzedający zobowiązany jest dostarczyć świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jednak po zakupie mieszkania lub domu, właściciel może zdecydować się na wykonanie takiego świadectwa i wnioskować do sprzedającego o zwrot ksztów wykonania świadectwa.

Certyfikat energetyczny dla starego budynku – koszt

Certyfikat energetyczny dla starego budynku – koszt

W przypadku certyfikatu energetycznego dla starego budynku, koszt zależy od wielu czynników. Przede wszystkim bierze się pod uwagę wiek budynku, jego powierzchnię oraz liczbę mieszkańców. Dodatkowo, certyfikat musi być wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Koszt usługi może więc wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.


Użytkownicy posiadający starą nieruchomość mogą również skorzystać z usług firm lub specjalistów oferujących audyt energetyczny. Koszt takich usług waha się w granicach od kilkuset do około 1500 złotych.

Podsumowując, koszt certyfikatu energetycznego dla starego budynku może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od wielkości i wieku nieruchomości.

W naszym sklepie internetowym zamówisz świadectwo charakterystyki energetycznej dla starego budynku online bez wychodzenia z domu.

Nowy budynek a świadectwo charakterystyki energetycznej

Nowy budynek a świadectwo charakterystyki energetycznej

W ostatnim czasie głośno jest o Świadectwie Charakterystyki Energetycznej (SCE). SCE jest wymagane dla wszystkich budynków, które są wykorzystywane do celów użytkowych. W przypadku nowych budynków Świadectwo Charakterystyki Energetycznej musi być przygotowane przez projektanta i musi zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla starych budynków nie jest wymagane, ale może być wykonane na żądanie właściciela lub najemcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Świadectwach Charakterystyki Energety

Jakie są wymagania dotyczące Świadectwa charakterystyki energetycznej?

„Jakie są wymagania dotyczące Świadectwa charakterystyki energetycznej?”

W ramach unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która została przyjęta przez Radę UE we wrześniu 2010 r.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek dostosowania swoich prawodawstw do celów dyrektywy do końca czerwca 2012 roku. Dyrektywa ta wprowadza nowe lub zmodyfikowane wymagania wobec świadectw charakterystyki energetycznej. CELEM dyrektywy jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Jak otrzymać Świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby otrzymać Świadectwo charakterystyki energetycznej, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W przypadku budynków mieszkalnych jest to urząd gminy lub miasta. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu lub dostarczyć osobiście.


Wniosek musi zawierać:
– podstawowe dane osobowe wnioskodawcy,
– informacje o budynku (lokalizacja, adres, numer ewidencyjny),
– określenie rodzaju świadectwa (dla starych budynków),
– dokumenty potwierdzające prawo własności lub posiadania budynku.


Po złożeniu wniosku organ prowadzi postępowanie administracyjne i może poprosić o dodatkowe dokument

Gdzie kupić świadectwo charakterystyki energetycznej dla starch budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej można kupić od wielu różnych dostawców. Można je kupić online lub bezpośrednio od dostawcy. Najlepszym sposobem na znalezienie dobrego dostawcy jest porównanie ofert i cen. Należy także upewnić się, że wybrany dostawca ma dobre opinie i jest godny zaufania.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, która zawiera profesjonalne świadectwa charakterystyki energetycznej dla starszych budynków. Możesz skorzystać z naszej usługi w najlepszej cenie na rynku i bezpiecznie otrzymać certyfikat w prosty i szybki sposób, bez wychodzenia z domu.

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków?

Budynki oddawane do użytkowania po 1 stycznia 2021 roku muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Może je wykonać osoba uprawniona, taka jak inżynier lub technik budowlany. W przypadku starszych budynków, które nie były wcześniej objęte świadectwem charakterystyki energetycznej, prawo do wykonania świadectwa mają jedynie certyfikowani audytorzy energetyczni.

Audytor energetyczny to osoba uprawniona do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to specjalista, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania takiego świadectwa, a także jest certyfikowany przez upoważnioną instytucję.

Podsumowanie

Wymiana starego źródła ciepła na nowe, efektywniejsze i bardziej ekologiczne jest często konieczna ze względu na przepisy. Warto jednak pamiętać, że taka inwestycja wiąże się z dodatkowymi kosztami – nie tylko finansowymi, ale także logistycznymi i organizacyjnymi.

Orientacyjny koszy, inwestycji w świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków zależą od rodzaju budynku, jego powierzchni i rocznego zużycia energii. W przypadku starych budynków  koszt wykonania świadectwa energetycznego może wynosić od 400 do 1500 zł.

Jarosław Szewczyk
Inspektor Budowlany | Website | + posts

Jestem inżynierem z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie. Urodziłem się i dorastałem w Białymstoku, który miał wpływ na moje zainteresowanie architekturą, podróżami i inwestycjami.

 

To zainspirowało mnie do wykształcenia się w tym kierunku i obecnie jestem Inspektorem Budowlanym, pracującym na polskim rynku nieruchomości. Moje doświadczenie edukacyjne koncentruje się na budownictwie, a moja praca obejmuje administrację procesu budowlanego oraz ochronę jakości i bezpieczeństwa inwestycji.

 

Moje prace inżynierskie przyczyniły się do powstania osiedli mieszkaniowych i projektów infrastrukturalnych w Gdańsku, gdzie obecnie spełniam funkcję Inspektora Budowlanego. Moje zainteresowania to nowoczesna architektura i dalekie podróże. Jako Inspektor Budowlany reprezentuję interesy lokalnych społeczności zainteresowanych stron.

 

Z Certyfikatomat™ współpracuję w zakresie redagować przydatnych treści oraz nadzoruję procesy certyfikacji i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej w całej Polsce.