Zamów teraz

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2023

Certyfikatomat > Aktualności  > Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2023
Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2023

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej? Czy kiedykolwiek słyszeliście o „karze za brak świadectwa charakterystyki energetycznej”, jeśli tak to dobrze wiecie, że może to być poważny problem dla każdego właściciela nieruchomości.

W dzisiejszym poście omówimy wszystko, co musisz wiedzieć na temat tego wymagania i jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji z nim związanych. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez zagadnienia dotyczące energii i prawem budowlanym!

Konsekwencje związane z brakiem świadectwa charakterystyki energetycznej są poważne. Właściciel może mieć do czynienia z karą finansową, jeśli nie spełni wymogów. Dlatego też warto poznać przepisy dotyczące wymagania i wiedzieć, jak się przed nim uchronić.

Czym jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Czym jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który określa rzeczywistą efektywność energetyczną danego budynku.

Świadectwo energetyczne jest wykonywane przez wykwalifikowanego audytora energetycznego i musi on zostać udostępniony nabywcy lub najemcy budynku przed podpisaniem umowy. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe od 1 stycznia 2021 roku dla wszystkich nowo oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych.


Świadectwo energetyczne jest niezbędnym narzędziem do oceny efektywności energetycznej budynku i określenia, czy wymaga on modernizacji. Dokument zawiera również informacje dotyczące potencjału energetycznego obiektu oraz proponowane działania, które można podjąć w celu poprawienia efektywności energetycznej budynku.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

W myśl nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Warto więc pamiętać o tej obowiązkowej dokumentacji przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Kara jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej i zależy od indywidualnych okoliczności. Przy czym najczęściej wynosi ona od 500 zł do nawet 5 000 zł.

W przypadku czynności wykonywanych z naruszeniem ustawy może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 30 000 zł.

Ponadto, jeśli nieruchomość spełnia wymagania ustawy o charakterystyce energetycznej, ale nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej – może być nałożona kara administracyjna w wysokości do 5 000 zł.

Kto może dostać karę za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Kto może dostać karę za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Odpowiedzialność za brak świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na właścicielu budynku lub jego zarządcy. W przypadku naruszenia przepisów o charakterystyce energetycznej budynków, właściciel lub jego zarządca mogą zostać ukarani grzywną do 5000 złotych.

Kara może zostać nałożona również na osoby, które pomogły w ukryciu lub fałszowaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Mogą to być firmy i osoby, które wykonują usługi projektowe, techniczne lub inżynierskie dotyczące budynku.

Ponadto, kara może zostać nałożona również na osoby, które sprzedają lub wynajmują budynek nie posiadający świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeśli nabywca lub najemca budynku odmówi poniesienia kosztów za wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca budynku może zostać ukarany grzywną do 5000 złotych.

Ile wynosi kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być dostarczone do urzędu gminy lub miasta, w którym znajduje się nieruchomość, a także do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej właściciel lub zarządca budynku może zostać ukarany grzywną w wysokości od 5 000 do 30 000 złotych.

Jak uniknąć kary za brak świadectwa energetycznego budynku?

W Polsce istnieje obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, którego właścicielem jest osoba fizyczna lub prawna. Świadectwo to jest wydawane przez uprawnionego audytora energetycznego i musi zawierać informacje o parametrach energetycznych budynku oraz sposobach poprawy efektywności energetycznej.

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 5 000 złotych. Aby uniknąć kary, należy uzyskać jak najszybciej świadectwo od uprawnionego audytora energetycznego i przedstawić je organom nadzoru budowlanego.

Gdzie kupić świadectwo charakterystyki energetycznej?

„Gdzie kupić świadectwo charakterystyki energetycznej?”

Świadectwo charakterystyki energetycznej zamówisz za pośrednictwem naszej storny internetowej. Możesz skorzystać z oferty dostępnej na naszej stronie, aby zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej. Będziesz musiał dokonać opłaty a nastepnie podać szczegóły dotyczące budynku lub mieszkania, które chcesz audytować i wypełnić formularz z danymi dotyczącymi technicznych parametrów budynku.

Zgłoszenie będzie przekazane do naszego certyfikowanego audytora energetycznego, który wykona obowiązkowy audyt energetyczny budynku i wystawi ci świadectwo charakterystyki energetycznej.

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten potwierdza, że dana nieruchomość spełnia wymogi określone w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wydawane przez osobę uprawnioną do tego typu obliczeń. Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej jest bolesna. Dlatego warto zadbać o ten dokument już teraz. 

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Sprzedaż nieruchomości a kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Sprzedaż nieruchomości zobowiązuje sprzedającego do dostarczenia kupującemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Brak tego dokumentu lub jego niedostateczna aktualność powoduje, że sprzedający może ponieść sankcje w postaci mandatu finansowego. Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi kara w wysokości od 500 do 30 000 zł.

Od 29 Kwietnia 2023 roku notariusz powinien wymagać od strony sprzedającej, przedstawienia tego dokumentu, aby móc dokonać wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Bez tego dokumentu żadne czynności notarialne nie powinny być dokonane. Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej w dokumentacji sprzedaży nieruchomości może zatem otrzymać nabywca. 

Podsumowanie

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego jest wykroczeniem, za które może spotkać nas kara. Grzywna za brak świadectwa energetycznego mieszkania może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Kara taka może być nałożona na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego jest ważnym dokumentem, niezbędnym w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Świadectwo to potwierdza, że budynek spełnia określone wymagania dotyczące efektywności energetycznej i zawiera informacje na temat zużycia energii i ciepła przez budynek. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna mająca obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej powinna je sporządzić, a także udostępnić kupującemu lub najemcy.

Podsumowując, brak świadectwa charakterystyki energetycznej jest poważnym wykroczeniem i może wiązać się z karami finansowymi. Dlatego ważne jest, aby każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna mająca obowiązek posiadania tego dokumentu spełniła swoje obowiązki i sporządziła go.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2023

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 2023

Jarosław Szewczyk
Inspektor Budowlany | Website | + posts

Jestem inżynierem z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie. Urodziłem się i dorastałem w Białymstoku, który miał wpływ na moje zainteresowanie architekturą, podróżami i inwestycjami.

 

To zainspirowało mnie do wykształcenia się w tym kierunku i obecnie jestem Inspektorem Budowlanym, pracującym na polskim rynku nieruchomości. Moje doświadczenie edukacyjne koncentruje się na budownictwie, a moja praca obejmuje administrację procesu budowlanego oraz ochronę jakości i bezpieczeństwa inwestycji.

 

Moje prace inżynierskie przyczyniły się do powstania osiedli mieszkaniowych i projektów infrastrukturalnych w Gdańsku, gdzie obecnie spełniam funkcję Inspektora Budowlanego. Moje zainteresowania to nowoczesna architektura i dalekie podróże. Jako Inspektor Budowlany reprezentuję interesy lokalnych społeczności zainteresowanych stron.

 

Z Certyfikatomat™ współpracuję w zakresie redagować przydatnych treści oraz nadzoruję procesy certyfikacji i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej w całej Polsce.